Świadectwo energetyczne

Wykonuję świadectwa energetyczne lokali mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wartość rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Jego ważność wynosi 10 lat, chyba że wcześniej dokonano zmian w budynku mających wpływ na jego charakterystykę energetyczną. Posiadanie świadectwa energetycznego jest wymagane w następujących sytuacjach:

  • budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
  • lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • budynki i lokale wynajmowane,
  • budynki w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Jeśli potrzebujesz wykonać charakterystyki energetycznej zapraszam do kontaktu i współpracy.

W mojej ofercie również:

charakterystyki energetyczne

świadectwa energetyczne


 

mgr inż. Robert Cebula - Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Świadectwo energetyczne budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej; efekty ekologiczne.

Script logo