Świadectwo energetyczne

 • Świadectwo energetyczne

  Świadectwo energetyczne

Wykonuję świadectwa energetyczne lokali mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wartość rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP, energię końcową EK i użytkową EU. Jego ważność wynosi 10 lat, chyba że wcześniej dokonano zmian w budynku mających wpływ na jego charakterystykę energetyczną. Dokument sporządzany jest na odstawie dokumentacji budynku oraz oceny jego stanu przez osobę uprawnioną tj. wpisaną do rejestru ministerialnego. Świadectwo jest generowane w centralnym rejestrze informatycznym.

 

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 • budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży
 • lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • budynki i lokale wynajmowane
 • budynki w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów

 

Co zawiera świadectwo energetyczne?

 • analiza systemu ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, klimatyzacji i oświetlenia
 • obliczenia zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną
 • przygotowanie finalnego dokumentu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w systemie ministerialnym

 

Co wpływa na cenę świadectwa energetycznego budynku?

 • wielkość budynku (powierzchnia, kubatura)
 • kształt bryły budynku (stopień jej skomplikowania)
 • dostępność dokumentacji obiektu (architektura, instalacje grzewcze; wentylacyjne; klimatyzacyjne; oświetleniowe)
 • przeznaczenie budynku (mieszkalny, biurowy...)

 

Jeśli potrzebujesz wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej zapraszam do wypełnienia ankiety budynku (dostępnej w zakładce Cennik) w celu uzyskania wyceny  opracowania.

 

W mojej ofercie również:

charakterystyki energetyczne

świadectwa energetyczne


 

mgr inż. Robert Cebula - Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Świadectwa energetyczne wykonuję w:

Script logo