Kwalifikacje

Potwierdzenia przygotowania zawodowego

Zanim rozpocząłem działalność związaną z szeroko pojętym auditingiem energetycznym budynków, odbyłem fachowe szkolenia przygotowujące do pełnienia czynności certyfikatora i audytora energetycznego w najlepszej w kraju instytucji szkolącej w tej dziedzinie tj. FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII w Warszawie. Poniżej zamieszczam stosowne zaświadczenia potwierdzające odbyte kursy i moje fachowe przygotowanie do świadczenia usług audytora i certyfikatora energetycznego.

Script logo