Charakterystyka energetyczna

Wykonuję projektowane charakterystyki energetyczne budynków nowych i rozbudowywanych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem dla budynków nowoprojektowanych lub przebudowywanych należy sporządzić charakterystykę energetyczną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta. Charakterystykę energetyczną wykonuje się tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku.

Podstawowym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii. Rozporządzenie nakłada na osobę wykonującą projektowaną charakterystykę energetyczną obowiązek sprawdzenia czy oceniany projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu tj.:

  • współczynniki przenikania przegród zewnętrznych,
  • kondensacja pary wodnej w przegrodach,
  • wskaźnik energii pierwotnej EP.

Do charakterystyk energetycznych dołączam również wymagane prawem analizy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla wariantu bazowego i alternatywnego źródeł energii.

Jeśli jesteś architektem i potrzebujesz zlecić obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej zapraszam do kontaktu i współpracy.

W mojej ofercie również:

audyty energetyczne

świadectwa energetyczne

 


 

mgr inż. Robert Cebula - Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Charakterystyka energetyczna budynku, efekty ekologiczne.

Script logo