Charakterystyka energetyczna

 • Charakterystyka energetyczna

  Charakterystyka energetyczna

Wykonuję projektowane charakterystyki energetyczne budynków nowych i rozbudowywanych

Zgodnie z obowiązującym prawem dla budynków nowoprojektowanych lub przebudowywanych należy sporządzić charakterystykę energetyczną zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym. Charakterystykę energetyczną wykonuje się tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku.

 

Co zawiera charakterystyka energetyczna budynku?

 • współczynniki przenikania przegród zewnętrznych
 • sprawdzenie kondensacja pary wodnej w przegrodach
 • obliczenia wskaźnika energii pierwotnej EP dla projektowanego budynku
 • analiza wariantu alternatywnego źródła energii

 

Jakie dodatkowe opracowania są potrzebne do charakterystyki energetycznej?

 • porównawcza analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna dla wariantu projektowanego i alternatywnego
 • analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

 

Od czego zależy cena projektowanej charakterystyki energetycznej?

 • wielkość budynku (powierzchnia, kubatura)
 • kształt bryły budynku (stopień jej skomplikowania)
 • przeznaczenie budynku (mieszkalny, biurowy...)

 

Jeśli jesteś architektem i potrzebujesz zlecić obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej zapraszam do wypełnienia ankiety budynku (dostępnej w zakładce Cennik) w celu uzyskania wyceny  opracowania.

 

W mojej ofercie również:

audyty energetyczne

świadectwa energetyczne


 

mgr inż. Robert Cebula - Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Charakterystyki energetyczne wykonuję w:

Script logo