Audyt energetyczny

Wykonuję audyty energetyczne budynków na potrzeby dofinansowania termomodernizacji

Celem audytu energetycznego jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny budynku obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Audyty energetyczne są niezbędne w następujących przypadkach:

  • dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z funduszu termomodernizacyjnego BGK,
  • pozyskanie środków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z innych funduszy (RPO, NFOŚ, EOG i WFOŚ).

Jeśli planujesz pozyskanie dofinansowanie do termomodernizacji i wykonanie audytu energetycznego zapraszam do kontaktu i współpracy.

W mojej ofercie również:

świadectwa energetyczne

charakterystyki energetyczne


 

mgr inż. Robert Cebula - Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Audyt energetyczny budynku.

Script logo