Audyt energetyczny

 • Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny

Wykonuję audyty energetyczne budynków na potrzeby dofinansowania termomodernizacji

Celem audytu energetycznego jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny budynku obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

 

Co zawiera audyt energetyczny?

 • wykonanie uproszczonej inwentaryzacji na potrzeby audytu
 • analiza stanu obecnego obiektów i możliwych usprawnień termomodernizacyjnych (wariantów)
 • obliczenia oszczędności zużycia energii, nakładów finansowych oraz SPBT dla każdego analizowanego wariantu
 • obliczenie zapotrzebowania na energię i moc cieplną dla stanu istniejącego i wariantów termomodernizacyjnych

 

Jakie usprawnienia termomodernizacyjne można zrealizować?

 • docieplenie przegród (ścian, podłóg, stropów, dachów)
 • wymiana stolarki otworowej (okien i drzwi)
 • modernizacja źródła ciepła CO i CWU
 • modernizacja instalacji CO i CWU
 • instalacja lub modernizacja systemu wentylacji
 • instalacja paneli PV

 

Kiedy potrzebny jest audyt energetyczny?

 • dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z funduszu termomodernizacyjnego BGK
 • pozyskanie środków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z innych funduszy (RPO, NFOŚ, EOG i WFOŚ)

 

Od czego zależy cena audytu energetycznego?

 • wielkość budynku (powierzchnia, kubatura)
 • kształt bryły budynku (stopień jej skomplikowania)
 • dostępność dokumentacji obiektu (architektura, instalacje grzewcze i wentylacyjne)
 • planowany zakres prac termomodernizacyjnych

 

Jeśli planujesz pozyskanie dofinansowanie do termomodernizacji i wykonanie audytu energetycznego zapraszam do wypełnienia ankiety budynku (dostępnej w zakładce Cennik) w celu uzyskania wyceny  opracowania.

 

W mojej ofercie również:

świadectwa energetyczne

charakterystyki energetyczne


 

mgr inż. Robert Cebula - Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Audyty energetyczne wykonuję w:

Script logo